Onze vacatures publiceren wij exclusief binnen ons netwerk. Wij publiceren enkel vacatures waarmee in de media is geadverteerd met een verwijzing voor meer informatie of een uitgebreider functieprofiel.

Klantadviseur verkoop

Bij NOESK hebben we jarenlange ervaring in het ontwerpen en bouwen van houten gebintconstructies. We maken deze constructies voor o.a. boerderijen, traditionele woningen, schuren, bijgebouwen, veranda’s, garages en carports. Onze medewerkers zijn echte vakmensen. In onze werkplaats maken we dagelijks de mooiste, oersterke constructies. Met onze handen én ons hart. Wij zijn een onderneming die groeit en wij willen graag dat al onze medewerkers met ons meegroeien. Ons team bestaat nu uit twee vrouwen en zeven mannen. De sfeer bij ons is informeel en we vormen een hecht team waarin iedereen even belangrijk is.

Medewerker Bedrijfsbureau

Bij Mozaïek Wonen weten we dat een woning en de omgeving waarin huurders wonen en leven een grote invloed heeft op hun welzijn en gezondheid. Daarom vinden we dat iedereen recht heeft op een veilig en gelukkig bestaan. We willen samen met jou werken aan sterke en leefbare wijken waar mensen zich prettig voelen, erbij horen en zich kunnen ontwikkelen.

Dit doen we in samenwerking met onze huurders en partners, zodat we gezamenlijk een stap vooruit zetten.

Medewerker planning & control

Rhiant is een woningcorporatie met ongeveer 2.200 verhuureenheden. We hebben een sterke verankering in de samenleving van Hendrik-Ido-Ambacht. Met een team van 20 betrokken medewerkers werken we aan een fijn (t)huis in een schone en veilig buurt voor iedereen. Wij staan dicht bij onze huurders en hun wens is ons vertrekpunt, ook als het niet direct lijkt aan te sluiten op onze standaarden. Creativiteit en innovatie zijn niet alleen van belang maar werken hierin verbindend.

Bij Rhiant zijn we trots op onze collegiale sfeer en de gezelligheid die dat meebrengt.

Medewerker financiële en vastgoedadministratie

Rhiant is een woningcorporatie met ongeveer 2.200 verhuureenheden. We hebben een sterke verankering in de samenleving van Hendrik-Ido-Ambacht. Met een team van 20 betrokken medewerkers werken we aan een fijn (t)huis in een schone en veilig buurt voor iedereen. Wij staan dicht bij onze huurders en hun wens is ons vertrekpunt, ook als het niet direct lijkt aan te sluiten op onze standaarden. Creativiteit en innovatie zijn niet alleen van belang maar werken hierin verbindend.

Bij Rhiant zijn we trots op onze collegiale sfeer en de gezelligheid die dat meebrengt. Ter versterking van ons team financiën zijn wij op zoek naar iemand die zich daarin thuisvoelt.

DIRECTEUR-BESTUURDER

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert in de regio Deurne en Asten zo’n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. Er werken ongeveer 35 medewerkers in een informele werksfeer, in een modern kantoor dat in het hart van ons werkgebied staat. Wij zijn betrokken en werken graag samen met onze klant. De werksfeer is goed.

Financieel medewerker vastgoedadministratie

EMRO Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed.

De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht, waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig; het teamresultaat telt!

Voel jij je thuis in een compact team van betrokken professionals?

Commissaris

Sociaal Maatschappelijk Domein

Samenwerking in Vlaardingen is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij staan voor het beheren en het realiseren van goede en betaalbare woningen. Dit doen we voor een brede doelgroep, zonder winstoogmerk.

Samenwerking is een stichting met een raad van commissarissen (RvC) en een directeur-bestuurder. Bij de gebalanceerde samenstelling van de RvC is rekening gehouden met diversiteit, spreiding van specifieke deskundigheid en voldoende regionale betrokkenheid.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. Huurders mogen voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht doen. Samenwerking betrekt de huurdersraad bij de werving van elke commissaris.

Beleidsadviseur vastgoedsturing

Woonpartners Midden-Holland bouwt, beheert en onderhoudt woningen, op de eerste plaats voor wie niet zelf in de woonbehoefte kan voorzien. Dat doen wij in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

We zijn erg gedreven in onze dienstverlening en de bedrijfsvoering. Met 90 medewerkers zijn we dagelijks bezig voor en met onze huurders. Wij bouwen en onderhouden op een uitstekend niveau. Zo zorgen we voor voldoende beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningen. Samen met bewoners, zorgen we daarnaast ook voor een plezierige leefomgeving.

We hebben de middelen om onze ambities hoog te houden maar verliezen de financiële realiteit niet uit het oog.

Projectontwikkelaar

(32-36 uur)

Rijswijk Wonen werkt al ruim een eeuw aan beter wonen in Rijswijk. Een woning is zo veel meer dan een huis of appartement. Het is de plek waar je je thuis voelt. Waar je tot rust komt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met veel positieve energie. Voor 2021-2025 hebben we stevige ambities. Ook op het gebied van vastgoedontwikkeling. Vanwege de blijvende druk op de woningmarkt willen we onze woningvoorraad in alle huursegmenten uitbreiden.

Coachende teamleider

verhuur

Vidomes staat uiteraard voor de basisprincipes van de volkshuisvesting: voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde in balans met tevreden klanten. Vidomes zet ook volop in als het gaat om de goede match tussen pand en klant, extra zorg voor prettig en veilig wonen. Wij zijn graag gangmaker voor het blijven vernieuwen en verbeteren van onze producten en diensten.

Wij gaan uit van de kracht van onze mensen en zetten ons in voor het verder ontwikkelen van hun talenten.

Procesmanager (vastgoedzaken)

EMRO Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed. De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht, waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig is; het teamresultaat telt! Voel jij je thuis in een compact team van betrokken professionals? Ben jij, net als hen, gericht op kwaliteit, vertrouwen, professioneel ondernemen, duurzame waardeontwikkeling en passie voor vastgoed, dan is dit jouw kans als:

Medewerker sociaal beheer & Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over fijn wonen in een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Het gaat over begrippen als schoon, heel, veilig en over gelijkwaardigheid, participatie en wederkerigheid. Leefbaarheid is ook iets heel individueels, iedereen beleeft en waardeert de leefomgeving op zijn eigen manier en daar kunnen best flinke verschillen tussen zitten.

Stichting MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van de 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest en Kaag en Braassem.

Manager financiën

MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van ruim 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest, Kaag en Braassem.

Als relatief kleine organisatie zijn wij daadkrachtig en staan wij letterlijk en figuurlijk dicht bij onze huurders. We geven prioriteit aan het bestaande bezit en realiseren levensduurverlenging door investeringen in onderhoud te combineren met investeringen in duurzaamheid. We kiezen bewust voor een eigen onderhoudsdienst (vijf medewerkers) en hebben drie wijkbeheerders in dienst. Daarnaast draagt de corporatie substantieel bij aan het realiseren van de regionale nieuwbouwopgave door de komende jaren 300 woningen te bouwen.

Manager Vastgoed

Een krappe woningmarkt, beperkte slagingskans voor sociale- en middeninkomens, druk op de leefbaarheid, hoge verwachtingen ten aanzien van verduurzaming. Meer moeten doen, binnen beperkende regels met minder geld. Voor velen een reden tot klagen. Voor de collega’s van Samenwerking, een boeiende en uitdagende periode in de geschiedenis van de sociale volkshuisvesting.

Samenwerking staat voor de basisprincipes van de volkshuisvesting: het op collectieve wijze realiseren van kwalitatief goede en betaalbare woningen voor een brede doelgroep zonder winstoogmerk. We hebben een duidelijke visie. Als betrokken professionals geven we elkaar hiervoor de ruimte, tijd en stimulans om samen tot resultaten te komen.

Commissaris

Vastgoed & duurzaamheid

LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief goed en betaalbare huisvesting. Wij bezitten 3.950 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Houten en Bunnik. Wij richten ons op een door de klant gewenste wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen. Verbindend, solidair en betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. Tevens is goed rentmeesterschap een drijfveer in ons doen en laten. LEKSTEDEwonen is een stichting met een vijf zetels tellende raad van commissarissen en de directeur-bestuurder.

Commissaris

Governance & juridisch

LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Wij bezitten 3.950 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Houten en Bunnik. Wij richten ons op een, door de klant gewenste, wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen. Verbindend, solidair, betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. Ook is rentmeesterschap een drijfveer voor ons doen en laten. LEKSTEDEwonen is een stichting met een vijf zetels tellende raad van commissarissen en de directeur-bestuurder.

Commissaris

Vastgoed Zetel

Zeeuwland staat voor plezierig wonen, met elkaar, in een leefbare omgeving. Daarom voorzien wij in voldoende, betaalbare en duurzame woningen in de werkgebieden Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. In een omgeving waar mensen elkaar weten te vinden, zetten de medewerkers zich met plezier in voor tevreden klanten en de beschikbaarheid van kwalitatief goed wonen.

De 5.800 woningen liggen verspreid in een groot werkgebied. De diversiteit van de kernen vraagt om wisselende oplossingen van diverse opgaven. We durven samen met onze klanten en stakeholders originele keuzes te maken. Wat niet werkt verdwijnt weer en wat slaagt bouwen we verder uit. Zeeuwland wordt, in het meest recente visitatierapport, gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 9 voor het waarmaken van de beloften.

Verder wordt Zeeuwland beschreven als een eigenzinnige corporatie die het anders doet dan de gemiddelde corporatie in ons land. Dat beeld wordt door ons herkend. Eigenzinnig zijn is geen doel, maar een resultaat van de wijze waarop we werken. We willen graag rekening houden met de specifieke omstandigheden binnen ons werkgebied en de wensen van onze huurders.

Commissaris

Maatschappelijke Zetel

Plezierig wonen, met elkaar, in een leefbare omgeving daar staat Zeeuwland voor. Daarom voorzien wij in voldoende, betaalbare en duurzame woningen in de werkgebieden Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. In een omgeving waar mensen elkaar weten te vinden, zetten de medewerkers zich met plezier in voor tevreden klanten en de beschikbaarheid van kwalitatief goed wonen.

De 5.800 woningen liggen verspreid in een groot werkgebied. De diversiteit van de kernen vraagt om wisselende oplossingen van diverse opgaven. We durven samen met onze klanten en stakeholders originele keuzes te maken. Wat niet werkt verdwijnt weer en wat slaagt bouwen we verder uit. Zeeuwland wordt, in het meest recente visitatierapport, gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 9 voor het waarmaken van de beloften.

Verder wordt Zeeuwland beschreven als een eigenzinnige corporatie die het anders doet dan de gemiddelde corporatie in ons land. Dat beeld wordt door ons herkend. Eigenzinnig zijn is geen doel, maar een resultaat van de wijze waarop we werken. We willen graag rekening houden met de specifieke omstandigheden binnen ons werkgebied en de wensen van onze huurders.

Commissaris

Bedrijfs- en organisatiekunde

KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen en alleenwonenden, als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding, een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers. Door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen en vraagontwikkeling.

Projectleider

Woningcorporatie Velison Wonen verhuurt 3.800 woningen in IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek en Santpoort Noord.

Door promotie van onze huidige projectleider kijken wij uit naar de komst van een nieuwe topper; een leuke collega om mee samen te werken aan het realiseren van goede woningen in een prettige en veilige leefomgeving voor de huurders. Samen doelen stellen, resultaat halen en successen vieren!

Projectleider nieuwbouw

LEKSTEDEwonen: vanuit het kantoor in Vianen actief in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik voor huidige en toekomstige huurders. Wij hebben een mooie vacature binnen de afdeling Vastgoed.

De afdeling Vastgoed is onder meer verantwoordelijk voor het definiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, maar ook voor verduurzamings-, verbeter-, en complexe onderhoudsprojecten in de bestaande woningvoorraad.

Commissaris Sociaal-Maatschappelijke Zetel

LEKSTEDEwonen is een middelgrote woningcorporatie. Wij bezitten 3.850 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Houten en Bunnik. In Utrecht gaat het om het eigendom en beheer van circa 800 studentenkamers. Wij werken vanuit een ambitieus ondernemingsplan, waarin als kernwaarden verbindend, solidair, betrokken en ondernemend zijn gedefinieerd. Met circa 40 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Financiën, Vastgoed en Wonen, zetten wij ons succesvol in voor huishoudens die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Aan specifieke groepen, zoals mensen met een beperking, mensen die begeleid wonen, jongeren, studenten en ouderen besteden wij extra aandacht.

Administratief Office medewerker

Emro Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed.

De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig is; het teamresultaat telt!

Voel jij je thuis in een compact team met betrokken professionals?

Financieel medewerker Vastgoedadministratie

Emro Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed.

De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht, waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig is; het teamresultaat telt!

Voel jij je thuis in een compact team met betrokken professionals?

Manager Bedrijfsvoering & Financiën

Woonstichting SSW is een maatschappelijke onderneming met een publieke taak, gericht op de sociale huursector in de zes kernen van de gemeente De Bilt. SSW zet zich in voor wonen in de breedste zin van het woord. Een leefbare en duurzame woonomgeving hoort daar uiteraard bij. 

SSW wil niet alleen maatschappelijk ondernemer, maar ook maatschappelijk ondernemend zijn. Als netwerkorganisatie met 45 gedreven en duidelijk betrokken medewerkers, hecht SSW veel belang aan goede verbindingen met de samenleving en de samenwerkingspartners. Op ons beschikbaar kapitaal rust een bestemmingsplicht, namelijk investeren in volkshuisvesting. Onze maatschappelijke opdracht is dan ook zorgdragen voor goed, betaalbaar en veilig wonen in vitale wijken. Voor brede groepen in het algemeen en mensen met een (financieel) zwakkere positie op de woningmarkt in het bijzonder.

Manager Vastgoed

Wonen Midden-Delfland verhuurt ongeveer 1.700 woningen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Met een hechte club van gedreven collega’s werken wij enthousiast en energiek aan het woonplezier van onze huurders. Met elkaar zetten we ons in voor goede, duurzame en betaalbare woningen in onze mooie groene omgeving. Wij hebben plezier in ons werk en dat merken onze huurders.

Wij zijn omgevingsgericht en werken nauw samen met gemeenten, zorgverleners en andere partners. Iedereen brengt zijn eigen kracht in en op die manier versterken we elkaar.

We blijven verder ontwikkelen om zodoende toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen. Dit kunnen we bereiken door effectief en efficiënt te werken; proactief, ondernemend en flexibel te zijn; snel in te spelen op ontwikkelingen; kansen en mogelijkheden te zien, deze ook te benutten en aanspreekbaar, duidelijk en transparant te zijn in onze verantwoording naar de omgeving waarin we werken.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert, in de regio Deurne en Asten en Helmond, zo’n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. De 35 medewerkers, gehuisvest in een modern kantoor dichtbij onze huurders werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klanten en met elkaar.

Bergopwaarts blijft zich ontwikkelen om toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler. Bergopwaarts is aanspreekbaar en is duidelijk in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Manager Vastgoed

Werken bij de Sleutels in Leiden staat voor werken aan de beschikbaarheid van betaalbare en duurzame woningen in de regio Leiden.

Als werkgever van 90 enthousiaste mensen heeft de Sleutels collegialiteit hoog in het vaandel staan, evenals kwaliteit en een prettige werksfeer.

Het team Vastgoed bestaat uit dertig collega’s. De laatste jaren hebben wij veel aan ons woningbezit verbeterd; wij leverden, volgens planning en binnen budget, ruim 425 nieuwe woningen op. Daarnaast realiseerden we vele renovatieprojecten. Op dit moment hebben wij in voorbereiding en in uitvoering veel mooie uitdagingen aan- en de financiële ruimte voor renovatieprojecten en meerdere nieuwbouwprojecten (onderdeel van gebiedsontwikkeling) met een kwalitatief hoog niveau. Wij zijn continu in gesprek met vertegenwoordigers van bewoners, gemeente en andere belanghebbenden, om samen na te denken over verdere renovatie, herontwikkeling en/of het verbeteren van de energieprestatie van onze woningen.