Onze vacatures publiceren wij exclusief binnen ons netwerk. Wij publiceren enkel vacatures waarmee in de media is geadverteerd met een verwijzing voor meer informatie of een uitgebreider functieprofiel.

De Jong Groep werkt met een klein hecht team en wil dit graag uitbreiden met een:

Senior Propertymanager

De Jong Groep in Amsterdam koopt, beheert, (her)ontwikkelt en renoveert sinds 1954, vastgoed op de mooiste locaties in Amsterdam. Wij zijn professioneel en hebben oog voor kwaliteit. Onze vaste uitgangspunten zijn locatie, kwaliteit en het creëren van meerwaarde van het vastgoed. Dat heeft geresulteerd in een unieke en kwalitatief zeer hoogwaardige vastgoedportefeuille (winkels, woningen, kantoren en leisure). Restauratie, renovatie, groot en klein onderhoud voeren wij in eigen beheer uit. Er wordt daarbij samengewerkt met vaste betrouwbare leveranciers en gerenommeerde architecten.
Om verder invulling te geven aan onze visie, missie en strategie hebben wij plaats voor een:

Beleidsadviseur vastgoedsturing

Woonpartners Midden-Holland bouwt, beheert en onderhoudt woningen, op de eerste plaats voor wie niet zelf in de woonbehoefte kan voorzien. Dat doen wij in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

We zijn erg gedreven in onze dienstverlening en de bedrijfsvoering. Met 90 medewerkers zijn we dagelijks bezig voor en met onze huurders. Wij bouwen en onderhouden op een uitstekend niveau. Zo zorgen we voor voldoende beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningen. Samen met bewoners, zorgen we daarnaast ook voor een plezierige leefomgeving.

We hebben de middelen om onze ambities hoog te houden maar verliezen de financiële realiteit niet uit het oog.

Als gevolg van het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de leden, is er ruimte voor een nieuwe:

Commissaris

Sociaal Maatschappelijk Domein

Samenwerking in Vlaardingen is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij staan voor het beheren en het realiseren van goede en betaalbare woningen. Dit doen we voor een brede doelgroep, zonder winstoogmerk.

Samenwerking is een stichting met een raad van commissarissen (RvC) en een directeur-bestuurder. Bij de gebalanceerde samenstelling van de RvC is rekening gehouden met diversiteit, spreiding van specifieke deskundigheid en voldoende regionale betrokkenheid.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. Huurders mogen voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht doen. Samenwerking betrekt de huurdersraad bij de werving van elke commissaris.

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Directeur-bestuurder

fulltime

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert in de regio Deurne en Asten zo’n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. Er werken ongeveer 35 medewerkers in een informele werksfeer, in een modern kantoor dat in het hart van ons werkgebied staat. Wij zijn betrokken en werken graag samen met onze klant. De werksfeer is goed.

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een enthousiast:

Talent of ervaren

projectleider

planmatig onderhoud sociale huurwoningen

Woningcorporatie MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van ruim 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest, Kaag en Braassem.

Als relatief kleine organisatie zijn wij daadkrachtig en staan wij letterlijk en figuurlijk dicht bij onze huurders. We kiezen bewust voor een eigen onderhoudsdienst en beheerders in de wijken. We geven prioriteit aan het bestaande bezit en realiseren levensduurverlenging door stevig te investeren in onderhoud.
MeerWonen zet tevens vol in op het verduurzamen van het woningbezit en de eigen bedrijfsvoering. Zo heeft

MeerWonen, voor het bezoeken van de projecten in het werkgebied en voor overleggen met huurders en externe partijen, gekozen voor elektrische fietsen en auto’s. In de sector-benchmark, doen we mee op het hoogste niveau.

De 38 medewerkers werken op een persoonlijke en betrokken wijze samen met de klant en met elkaar. De afdeling Vastgoed bestaat uit de manager Vastgoed, twee projectleiders planmatig onderhoud, een opzichter planmatig onderhoud, een projectleider nieuwbouw, een projectleider duurzaamheid, drie mutatieopzichters, vier servicemedewerkers en een junior medewerker vastgoed.

Om vorm te kunnen geven aan onze stevige ambities zoeken wij een energieke:

Projectontwikkelaar

(32-36 uur)

Rijswijk Wonen werkt al ruim een eeuw aan beter wonen in Rijswijk. Een woning is zo veel meer dan een huis of appartement. Het is de plek waar je je thuis voelt. Waar je tot rust komt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met veel positieve energie. Voor 2021-2025 hebben we stevige ambities. Ook op het gebied van vastgoedontwikkeling. Vanwege de blijvende druk op de woningmarkt willen we onze woningvoorraad in alle huursegmenten uitbreiden.
In ons doel om te blijven streven naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening, hebben wij een nieuwe functie voor een:

Coachende teamleider

verhuur

Vidomes staat uiteraard voor de basisprincipes van de volkshuisvesting: voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde in balans met tevreden klanten. Vidomes zet ook volop in als het gaat om de goede match tussen pand en klant, extra zorg voor prettig en veilig wonen. Wij zijn graag gangmaker voor het blijven vernieuwen en verbeteren van onze producten en diensten.

Wij gaan uit van de kracht van onze mensen en zetten ons in voor het verder ontwikkelen van hun talenten.

Heb jij, net als de professionals bij EMRO, passie voor vastgoed, dan is dit jouw kans als:

Procesmanager (vastgoedzaken)

EMRO Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed. De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht, waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig is; het teamresultaat telt! Voel jij je thuis in een compact team van betrokken professionals? Ben jij, net als hen, gericht op kwaliteit, vertrouwen, professioneel ondernemen, duurzame waardeontwikkeling en passie voor vastgoed, dan is dit jouw kans als:

Krijg jij er energie van om dagelijks, samen met je collega’s, te zorgen voor de leefbaarheid in de wijken en buurten van MeerWonen? Dan hebben wij een geweldig leuke baan voor je als:

Medewerker sociaal beheer & Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over fijn wonen in een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Het gaat over begrippen als schoon, heel, veilig en over gelijkwaardigheid, participatie en wederkerigheid. Leefbaarheid is ook iets heel individueels, iedereen beleeft en waardeert de leefomgeving op zijn eigen manier en daar kunnen best flinke verschillen tussen zitten.

Stichting MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van de 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest en Kaag en Braassem.

Toe aan een volgende stap in je carrière?

Manager financiën

MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van ruim 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest, Kaag en Braassem.

Als relatief kleine organisatie zijn wij daadkrachtig en staan wij letterlijk en figuurlijk dicht bij onze huurders. We geven prioriteit aan het bestaande bezit en realiseren levensduurverlenging door investeringen in onderhoud te combineren met investeringen in duurzaamheid. We kiezen bewust voor een eigen onderhoudsdienst (vijf medewerkers) en hebben drie wijkbeheerders in dienst. Daarnaast draagt de corporatie substantieel bij aan het realiseren van de regionale nieuwbouwopgave door de komende jaren 300 woningen te bouwen.

Zit jij goed in je vel, breng je positieve energie mee, heb je hart voor de huurders en heb je, als ervaren Vastgoedmanager, idealen voor de volkshuisvesting passend bij onze visie?

Dan verwelkomen wij je graag als nieuwe:

Manager Vastgoed

Een krappe woningmarkt, beperkte slagingskans voor sociale- en middeninkomens, druk op de leefbaarheid, hoge verwachtingen ten aanzien van verduurzaming. Meer moeten doen, binnen beperkende regels met minder geld. Voor velen een reden tot klagen. Voor de collega’s van Samenwerking, een boeiende en uitdagende periode in de geschiedenis van de sociale volkshuisvesting.

Samenwerking staat voor de basisprincipes van de volkshuisvesting: het op collectieve wijze realiseren van kwalitatief goede en betaalbare woningen voor een brede doelgroep zonder winstoogmerk. We hebben een duidelijke visie. Als betrokken professionals geven we elkaar hiervoor de ruimte, tijd en stimulans om samen tot resultaten te komen.

Door het verstrijken van de zittingstermijn van één van de commissarissen zijn wij op zoek naar een:

Commissaris

Vastgoed & duurzaamheid

LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief goed en betaalbare huisvesting. Wij bezitten 3.950 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Houten en Bunnik. Wij richten ons op een door de klant gewenste wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen. Verbindend, solidair en betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. Tevens is goed rentmeesterschap een drijfveer in ons doen en laten. LEKSTEDEwonen is een stichting met een vijf zetels tellende raad van commissarissen en de directeur-bestuurder.
Door het verstrijken van de zittingstermijn van één van de commissarissen zijn wij op zoek naar een:

Commissaris

Governance & juridisch

LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Wij bezitten 3.950 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Houten en Bunnik. Wij richten ons op een, door de klant gewenste, wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen. Verbindend, solidair, betrokken en ondernemend zijn onze kernwaarden. Ook is rentmeesterschap een drijfveer voor ons doen en laten. LEKSTEDEwonen is een stichting met een vijf zetels tellende raad van commissarissen en de directeur-bestuurder.

Door het verstrijken van de zittingsperiode zijn wij op zoek naar een kandidaat met hart voor de volkshuisvesting voor de portefeuille:

Commissaris

Vastgoed Zetel

Zeeuwland staat voor plezierig wonen, met elkaar, in een leefbare omgeving. Daarom voorzien wij in voldoende, betaalbare en duurzame woningen in de werkgebieden Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. In een omgeving waar mensen elkaar weten te vinden, zetten de medewerkers zich met plezier in voor tevreden klanten en de beschikbaarheid van kwalitatief goed wonen.

De 5.800 woningen liggen verspreid in een groot werkgebied. De diversiteit van de kernen vraagt om wisselende oplossingen van diverse opgaven. We durven samen met onze klanten en stakeholders originele keuzes te maken. Wat niet werkt verdwijnt weer en wat slaagt bouwen we verder uit. Zeeuwland wordt, in het meest recente visitatierapport, gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 9 voor het waarmaken van de beloften.

Verder wordt Zeeuwland beschreven als een eigenzinnige corporatie die het anders doet dan de gemiddelde corporatie in ons land. Dat beeld wordt door ons herkend. Eigenzinnig zijn is geen doel, maar een resultaat van de wijze waarop we werken. We willen graag rekening houden met de specifieke omstandigheden binnen ons werkgebied en de wensen van onze huurders.

Door het verstrijken van de zittingsperiode zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de positie:

Commissaris

Maatschappelijke Zetel

Plezierig wonen, met elkaar, in een leefbare omgeving daar staat Zeeuwland voor. Daarom voorzien wij in voldoende, betaalbare en duurzame woningen in de werkgebieden Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. In een omgeving waar mensen elkaar weten te vinden, zetten de medewerkers zich met plezier in voor tevreden klanten en de beschikbaarheid van kwalitatief goed wonen.

De 5.800 woningen liggen verspreid in een groot werkgebied. De diversiteit van de kernen vraagt om wisselende oplossingen van diverse opgaven. We durven samen met onze klanten en stakeholders originele keuzes te maken. Wat niet werkt verdwijnt weer en wat slaagt bouwen we verder uit. Zeeuwland wordt, in het meest recente visitatierapport, gewaardeerd met het mooie rapportcijfer 9 voor het waarmaken van de beloften.

Verder wordt Zeeuwland beschreven als een eigenzinnige corporatie die het anders doet dan de gemiddelde corporatie in ons land. Dat beeld wordt door ons herkend. Eigenzinnig zijn is geen doel, maar een resultaat van de wijze waarop we werken. We willen graag rekening houden met de specifieke omstandigheden binnen ons werkgebied en de wensen van onze huurders.

Door het verstrijken van een zittingsperiode, zijn wij op zoek naar nieuwe:

Commissaris

Bedrijfs- en organisatiekunde

KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen en alleenwonenden, als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding, een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers. Door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen en vraagontwikkeling.

Beste HBO/WO Bouwkundige wij zijn op zoek naar een:

Projectleider

Woningcorporatie Velison Wonen verhuurt 3.800 woningen in IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek en Santpoort Noord.

Door promotie van onze huidige projectleider kijken wij uit naar de komst van een nieuwe topper; een leuke collega om mee samen te werken aan het realiseren van goede woningen in een prettige en veilige leefomgeving voor de huurders. Samen doelen stellen, resultaat halen en successen vieren!

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de positie van:

Projectleider nieuwbouw

LEKSTEDEwonen: vanuit het kantoor in Vianen actief in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik voor huidige en toekomstige huurders. Wij hebben een mooie vacature binnen de afdeling Vastgoed.

De afdeling Vastgoed is onder meer verantwoordelijk voor het definiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, maar ook voor verduurzamings-, verbeter-, en complexe onderhoudsprojecten in de bestaande woningvoorraad.

Voor de Raad van Commissarissen zijn wij op zoek naar een:

Commissaris Sociaal-Maatschappelijke Zetel

LEKSTEDEwonen is een middelgrote woningcorporatie. Wij bezitten 3.850 woningen in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Houten en Bunnik. In Utrecht gaat het om het eigendom en beheer van circa 800 studentenkamers. Wij werken vanuit een ambitieus ondernemingsplan, waarin als kernwaarden verbindend, solidair, betrokken en ondernemend zijn gedefinieerd. Met circa 40 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Financiën, Vastgoed en Wonen, zetten wij ons succesvol in voor huishoudens die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Aan specifieke groepen, zoals mensen met een beperking, mensen die begeleid wonen, jongeren, studenten en ouderen besteden wij extra aandacht.

Ben jij, net als wij, gericht op kwaliteit in dienstverlening, dan is dit jouw kans als:

Administratief Office medewerker

Emro Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed.

De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig is; het teamresultaat telt!

Voel jij je thuis in een compact team met betrokken professionals?

Ben jij gericht op kwaliteit, vertrouwen, professioneel ondernemen, duurzame waardeontwikkeling, dan is dit jouw kans als:

Financieel medewerker Vastgoedadministratie

Emro Real Estate heeft een goede reputatie als speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Het derde generatie familiebedrijf, exploiteert een gemengde portefeuille van woningen, kantoren en winkelvastgoed.

De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als resultaat- en oplossingsgericht, waarbij niets vanzelfsprekend is. De medewerkers kennen zichzelf goed en kunnen zich goed verplaatsen in de ander. Iedereen pakt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen werkproces en springt in daar waar nodig is; het teamresultaat telt!

Voel jij je thuis in een compact team met betrokken professionals?

Wil jij samen met ons ontwikkelen en meebouwen in de rol van:

Manager Bedrijfsvoering & Financiën

Woonstichting SSW is een maatschappelijke onderneming met een publieke taak, gericht op de sociale huursector in de zes kernen van de gemeente De Bilt. SSW zet zich in voor wonen in de breedste zin van het woord. Een leefbare en duurzame woonomgeving hoort daar uiteraard bij. 

SSW wil niet alleen maatschappelijk ondernemer, maar ook maatschappelijk ondernemend zijn. Als netwerkorganisatie met 45 gedreven en duidelijk betrokken medewerkers, hecht SSW veel belang aan goede verbindingen met de samenleving en de samenwerkingspartners. Op ons beschikbaar kapitaal rust een bestemmingsplicht, namelijk investeren in volkshuisvesting. Onze maatschappelijke opdracht is dan ook zorgdragen voor goed, betaalbaar en veilig wonen in vitale wijken. Voor brede groepen in het algemeen en mensen met een (financieel) zwakkere positie op de woningmarkt in het bijzonder.

Voor de afdeling vastgoed zijn wij op zoek naar een doelgerichte:

Manager Vastgoed

Wonen Midden-Delfland verhuurt ongeveer 1.700 woningen in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Met een hechte club van gedreven collega’s werken wij enthousiast en energiek aan het woonplezier van onze huurders. Met elkaar zetten we ons in voor goede, duurzame en betaalbare woningen in onze mooie groene omgeving. Wij hebben plezier in ons werk en dat merken onze huurders.

Wij zijn omgevingsgericht en werken nauw samen met gemeenten, zorgverleners en andere partners. Iedereen brengt zijn eigen kracht in en op die manier versterken we elkaar.

We blijven verder ontwikkelen om zodoende toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen. Dit kunnen we bereiken door effectief en efficiënt te werken; proactief, ondernemend en flexibel te zijn; snel in te spelen op ontwikkelingen; kansen en mogelijkheden te zien, deze ook te benutten en aanspreekbaar, duidelijk en transparant te zijn in onze verantwoording naar de omgeving waarin we werken.

Bergopwaarts is op zoek naar een waardig opvolger voor de positie van:

Voorzitter Raad van Commissarissen

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert, in de regio Deurne en Asten en Helmond, zo’n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. De 35 medewerkers, gehuisvest in een modern kantoor dichtbij onze huurders werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klanten en met elkaar.

Bergopwaarts blijft zich ontwikkelen om toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler. Bergopwaarts is aanspreekbaar en is duidelijk in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Voor deze boeiende volkshuisvestelijke uitdagingen is er, ruimte voor een ambitieuze:

Manager Vastgoed

Werken bij de Sleutels in Leiden staat voor werken aan de beschikbaarheid van betaalbare en duurzame woningen in de regio Leiden.

Als werkgever van 90 enthousiaste mensen heeft de Sleutels collegialiteit hoog in het vaandel staan, evenals kwaliteit en een prettige werksfeer.

Het team Vastgoed bestaat uit dertig collega’s. De laatste jaren hebben wij veel aan ons woningbezit verbeterd; wij leverden, volgens planning en binnen budget, ruim 425 nieuwe woningen op. Daarnaast realiseerden we vele renovatieprojecten. Op dit moment hebben wij in voorbereiding en in uitvoering veel mooie uitdagingen aan- en de financiële ruimte voor renovatieprojecten en meerdere nieuwbouwprojecten (onderdeel van gebiedsontwikkeling) met een kwalitatief hoog niveau. Wij zijn continu in gesprek met vertegenwoordigers van bewoners, gemeente en andere belanghebbenden, om samen na te denken over verdere renovatie, herontwikkeling en/of het verbeteren van de energieprestatie van onze woningen.

Door het verstrijken van de zittingsperiode zijn wij op zoek naar een kandidaat met hart voor de volkshuisvesting voor de portefeuille:

Commissaris Vastgoed

KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

KleurrijkWonen is een stichting met een Raad van Commissarissen (RvC) en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.

Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft het huurdersplatvorm waarin vijf huurdersorganisaties worden vertegenwoordigd, het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Kleurrijk Wonen stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij elke werving van een nieuwe commissaris betrokken.

Door het verstrijken van de zittingstermijn is er binnen de Raad van Commissarissen ruimte voor een:

Commissaris Vastgoed

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert, in de regio Deurne en Asten en Helmond, zo’n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. De 35 medewerkers, gehuisvest in een modern kantoor dichtbij onze huurders werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klanten en met elkaar.

Bergopwaarts blijft zich ontwikkelen om toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler. Bergopwaarts is aanspreekbaar en is duidelijk in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Er is ruimte voor een nieuwe:

Commissaris Sociaal Maatschappelijk Domein

KleurrijkWonen in Tiel is een moderne woningcorporatie, altijd volop in beweging. Wij bieden zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding een betaalbare en fijne woning in een leefbare buurt. We verhuren zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

KleurrijkWonen is een stichting met een Raad van Commissarissen (RvC) en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd. Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft het huurdersplatvorm waarin vijf huurdersorganisaties worden vertegenwoordigd, het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Kleurrijk Wonen stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij elke werving van een nieuwe commissaris betrokken.

Door het verstrijken van de maximale zittingsperiode is er plaats voor een nieuwe commissaris met een sociaal maatschappelijk profiel die zich graag inzet voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving:

Lid Raad van Commissarissen

Tiwos, Tilburgse woonstichting is een ambitieuze maatschappelijke corporatie met een sociaal hart. We kennen onze buurten en bewoners. Niet op afstand, maar van dichtbij. We hebben écht contact. We bieden bewoners blijvend perspectief op een betaalbaar thuis in een vitale buurt waar iedereen kan meedoen en vooruitkomen. We staan naast onze bewoners en werken vanuit een sterke verbondenheid met de stad en haar inwoners. We sluiten aan op de diversiteit in de samenleving door maatwerk te bieden waar standaardoplossingen niet werken. We zijn niet bang om ingewikkelde zaken op te pakken.

Tiwos heeft een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De zes zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.

Namens de huurdersorganisaties zijn wij op zoek naar een betrokken professional voor de positie van:

Lid Raad van Commissarissen

Sociaal volkshuisvestelijk en governance

WoCom is een woningcorporatie met ruim 8.500 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. Als sociale huisvester willen wij van waarde zijn voor woningzoekenden en huurders, hun leefomgeving en de partners die we daarin ontmoeten. We zijn duurzaam bij hen betrokken. Vandaag én morgen.

WoCom betrekt bewoners bij de ontwikkeling van kleine en grote fysieke en sociale plannen in de wijken en buurten. Daarmee kunnen we beter inspelen op hun wensen en onze dienstverlening verbeteren. De drie huurdersorganisaties zijn actief betrokken bij strategie en beleid en geven ons als klankbord waardevolle input. Bij de samenstelling van de RvC hebben de huurdersorganisaties het recht om een bindende voordracht te doen.

Voor de afdeling Wonen zijn wij op zoek naar een ervaren en doelgerichte:

Manager Wonen

MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van de 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest en Kaag en Braassem.

Als relatief kleine organisatie zijn wij daadkrachtig en letterlijk en figuurlijk dichtbij onze huurders. We geven prioriteit aan het bestaande bezit en realiseren levensduurverlenging door investeringen in onderhoud te combineren met investeringen in duurzaamheid.

De 30 medewerkers werken op een persoonlijke en betrokken wijze samen met de klant en met elkaar. De werksfeer is informeel en de arbeidsomstandigheden zijn goed. De afdeling wonen telt 13 medewerkers, waaronder drie (assistent) wijkbeheerders en een huismeester.

Wij werken er continu aan om ons verder te ontwikkelen en te verbeteren. We willen toonaangevend blijven in kwalitatief goed wonen. Dit bereiken we door efficiënt te werken; proactief, ondernemend en flexibel te zijn; kansen en mogelijkheden te zien en te benutten. We zijn aanspreekbaar en duidelijk in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Wij komen graag in contact met een energieke:

Projectontwikkelaar

Rijswijk Wonen biedt een betaalbaar thuis aan 6.000 huishoudens met een krappe beurs in Rijswijk en aan de zuidrand van Den Haag. Onze opgave is groot. Die verantwoordelijkheid nemen wij uiterst serieus.

Rijswijk Wonen is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. In de contacten met stakeholders zijn wij adequaat vertegenwoordigd en er is een relevant en betrouwbaar netwerk van ketenpartners. Ook de interne organisatie is volop in ontwikkeling. Na een paar roerige jaren, staat de nieuwe koers als een huis. Onze 60 medewerkers zetten zich met hart en ziel in om de ambitieuze plannen waar te maken.

De afdeling Projecten is verantwoordelijk voor het definiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, maar ook voor verduurzamings-, verbeter-, en complexe onderhoudsprojecten in de bestaande woningenvoorraad. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega, met ruime kennis van- en ervaring met het gehele woningbouw ontwikkelingstraject.

Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de medewerkers, beleid en processen van de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een eigentijdse teamspeler:

Manager Vastgoed

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen verhuurt en beheert zo’n 3700 woningen. Met het oog op de toekomst investeert Samenwerking in het bieden van goede huisvesting aan verschillende doelgroepen in Vlaardingen. De wensen van de huurder staan centraal en eigenschappen als betrouwbaarheid, maatschappelijk betrokken en professionaliteit zijn voor Samenwerking leidend.

Vorig jaar is de nieuwe directeur-bestuurder gestart. De taken, verantwoordelijkheden en verwachte prestaties van alle 29 medewerkers zijn opnieuw gedefinieerd. De organisatie is in ontwikkeling. De managers vormen, samen met de directeur-bestuurder, het managementteam en bouwen mee aan een solide organisatie die voorbereid is op de ingewikkelde vraagstukken en dilemma’s van de volkshuisvesting.

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een ervaren en doelgerichte:

Manager Vastgoed

MeerWonen maakt zich sterk voor het bouwen, verhuren en onderhouden van de 3.300 sociale huurwoningen in de levendige dorpsgemeenschappen van Oegstgeest en Kaag en Braassem.

Als relatief kleine organisatie zijn wij daadkrachtig en letterlijk en figuurlijk dichtbij onze huurders. We geven prioriteit aan het bestaande bezit en realiseren levensduurverlenging door investeringen in onderhoud te combineren met investeringen in duurzaamheid. Daarnaast draagt de corporatie bij aan het realiseren van de regionale nieuwbouw opgave.

De 30 medewerkers werken op een persoonlijke en betrokken wijze samen met de klant en met elkaar. De werksfeer is informeel en de arbeidsomstandigheden zijn goed.

Het streven blijft om continu te ontwikkelen om zodoende toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen. Dit bereiken we door effectief en efficiënt te werken; proactief, ondernemend en flexibel te zijn; snel in te spelen op ontwikkelingen; kansen en mogelijkheden te zien, deze daadwerkelijk te benutten en aanspreekbaar en duidelijk zijn in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.