Het ligt voor de hand om op zoek te gaan naar pasklare antwoorden en kandidaten die naadloos passen in het profiel dat is opgesteld, maar zit niet altijd de oplossing. Mensen, functies en ambities bewegen, dus waarom jouw team of bedrijf niet? Wij geloven in mensgericht samenwerken en combineren jullie kennis met onze expertise. Zo komen we tot innovatieve oplossingen op maat. Dat is voor mensen van betekenis.
""Open gesprekken, veel informatie en altijd bereid tot extra inzet en toelichting. Wij hebben dit als SHZ als erg prettig ervaren. ""

Elke functie vraagt een eigen aanpak.

""We zijn blij met de adviserende en begeleidende rol van CBK""

Competentie- en expertisegericht werven en selecteren

Uiteraard kijken wij bij kandidaten naar hun kennis, vaardigheden en ervaring. Daarnaast vinden wij houding, gedrag en persoonlijkheid belangrijk. Wat brengt iemand extra mee voor de organisatie, de afdeling of het team? Past de kandidaat bij de organisatiedoelen? Is de kandidaat procesgericht, mensgericht of resultaatgericht? En belangrijk voor de wederzijdse match: wat heeft de organisatie nodig en wat heeft de kandidaat nodig? Die aandacht voor zowel de ontwikkeling van mens als organisatie kost tijd, maar levert altijd meerwaarde op.

In elke specifieke situatie zijn wij met onze aanpak en resultaat van betekenis voor organisaties en kandidaten. Wij nemen onze zorgplicht zeer serieus en zijn ook buiten kantooruren actief en bereikbaar. Dat vinden wij vanzelfsprekend, want een goed gesprek met een kandidaat kan ook in de avonduren of in het weekend plaatsvinden.