Commissaris vastgoed zetel

Zeeuwland is een stichting met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende bestuurlijke ervaring en een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal éénmaal worden herbenoemd.

Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft Huurdersorganisatie SHZ het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Zeeuwland stelt de huurder centraal en daarom worden de huurdersorganisaties bij de werving van iedere nieuwe commissaris betrokken. Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een bevlogen, creatieve, oplossingsgerichte en vernieuwende vastgoedexpert die in de context van de rol ook goed kan loslaten. Een stevige toezichthouder met een visie op (sociaal) ondernemen en de verantwoordelijkheden van een woningcorporatie. Relevante thema’s daarbij zijn waardeontwikkeling en rendement van het vastgoed op de korte en lange termijn; ervaring met (her)ontwikkeling en verduurzaming van woningen. Wij zijn op zoek naar iemand die als geen ander begrijpt dat wijkontwikkeling een investering is in vastgoed met een sociale meerwaarde, die out-of-the-box kan denken en die altijd kritische vragen blijft stellen.

Het werkgebied van Zeeuwland is zeer divers. Door een mix van het woningbezit in grote en kleinere historische steden, dorpen en buurtschappen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen, huisvesting van ouderen die langer zelfstandig thuis willen/moeten wonen, jongeren die wegtrekken en het huisvesten van seizoenarbeiders. De nieuwe commissaris heeft gevoel bij deze woningmarkt en heeft bij voorkeur binding met het werkgebied van Zeeuwland.

Algemeen profiel

Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke en toezichthoudende ervaring; een onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat zijn om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; academisch werk- en denkniveau; ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit, bij gelijke geschiktheid wordt voor deze vacature de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar de website van Zeeuwland.
Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag voor woensdag 30 september motivatie en cv ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.