Please enable JS

Werkwijze

Vooraf

Wij werken niet anoniem. Een kandidaat heeft het recht om exact te weten om welke vacature het gaat, bij welke organisatie. CBK werving & selectie voorziet in een heldere, objectieve en transparante werving- en selectieprocedure waarin de rechten en plichten, van zowel de kandidaat als de opdrachtgever, duidelijk zijn.

Wij hanteren een exclusiviteitovereenkomst voor een periode van vier maanden. Gedurende deze periode werken wij, namens onze opdrachtgever, aan het vinden van de juiste kandidaat.

Voordat wij een opdracht accepteren kijken we naar het ontstaan van de vacature, het gewenste profiel en de eventueel ondernomen wervingsacties.

Procedure

Vanuit een Plan van Aanpak starten wij met de intakefase. Tijdens deze fase interviewen wij meerdere functionarissen (die betrokken zijn/worden bij de nieuwe collega) bij onze opdrachtgever voor het verkrijgen van een helder en doelgericht zoekprofiel. Dit is tevens de basis om kandidaten goed te informeren over cultuur en structuur bij hun mogelijk toekomstige werkgever.

Na de intakefase starten wij met het schrijven van het wervingsprofiel en laten wij het eerder uitgebrachte mediaonderzoek verifiëren. Vervolgens starten wij de werving, direct gevolgd door de selectieprocedure: het beoordelen van de respondenten, het interviewen van de kandidaten, het controleren van de Curriculum Vitae en het verifiëren van de referenties en opleidingen. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie tijdens het gehele traject wordt door ons verzorgd.

Honorarium

Kwaliteit en objectiviteit staan bij ons voorop. Het vooronderzoek is waardevol en vraagt een investering in tijd en geld. Voor deze werkzaamheden vragen wij dan ook, na goedkeuring van het Plan van Aanpak, een starttarief van € 4.995,00, exclusief BTW. Dit starttarief wordt, na een geslaagde bemiddeling, verhoogd met een succesfee van 20% over het jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, exclusief BTW en eventuele extra’s.