Woningstichting Samenwerking Vlaardingen verhuurt en beheert zo’n 3700 woningen. Met het oog op de toekomst investeert Samenwerking in het bieden van goede huisvesting aan verschillende doelgroepen in Vlaardingen. De wensen van de huurder staan centraal en eigenschappen als betrouwbaarheid, maatschappelijk betrokken en professionaliteit zijn voor Samenwerking leidend.
Vorig jaar is de nieuwe directeur-bestuurder gestart. De taken, verantwoordelijkheden en verwachte prestaties van alle 29 medewerkers zijn opnieuw gedefinieerd. De organisatie is in ontwikkeling. De managers vormen, samen met de directeur-bestuurder, het managementteam en bouwen mee aan een solide organisatie die voorbereid is op de ingewikkelde vraagstukken en dilemma’s van de volkshuisvesting.
Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de medewerkers, beleid en processen van de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een eigentijdse teamspeler;

Manager vastgoed - Selectiefase

Kwalitatief goede, betaalbare, energiezuinige woningen, tevreden en betrokken huurders in een prettige leefomgeving in de wijken vormen het centrale doel. Een mooie uitdaging om, in samenwerking met medewerkers, management, stakeholders en in het bijzonder de huurders, te werken aan de realisatie van een vernieuwende en klantgerichte afdeling Vastgoed.
De leidinggevende waarmee wij graag in gesprek komen is enthousiast, energiek, positief en voelt goed aan hoe techneuten denken en handelen. Buiten de gebaande paden durven te treden, samen optrekken en, daar waar nodig, gaan staan voor de meerwaarde van de afdeling zijn de verbindende krachten die wij in een manager zoeken. Een open persoonlijkheid die met de voeten in de klei, eerder tussen het team staat dan erboven, die echt luistert, meedenkt en verantwoordelijkheid neemt voor een nieuwe cultuur van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Gezien de omvang van de organisatie moet je het ook leuk vinden om zelfstandig projecten te draaien vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de realisatie.
Deze functie biedt uitdagingen over de volle breedte van de onderneming en de volkshuisvesting; het managen van de afdeling van en het realiseren van het vastgoedbeleid, vastgoedonderhoud, renovatie, nieuwbouw en een gedeelte van het assetmanagement.

Wij vragen van onze nieuwe manager:
•    Kennis van- en ervaring met vastgoed en assetmanagement.
•    Bevlogenheid en voorbeeldgedrag in klantgericht denken en handelen.
•    Ontvankelijkheid voor ideeën, inzichten en andere meningen.
•    Helderheid en transparantie in communicatie.
•    Resultaatgericht in organiseren en realiseren van de opgave aan de woningportefeuille.
•    Een brenger van inzichten over conditiegestuurd onderhoud en goed opdrachtgeverschap.
•    Toegankelijkheid.
•    Coachend leiderschap.
•    Verantwoordelijkheid/eigenaarschap.
•    100% Inzet en commitment.
•    Een goed gevoel voor humor.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.samenwerking.nl. Van kandidaten, die ervan overtuigd zijn dat ze voldoen aan bovenstaand profiel en succesvol invulling kunnen geven aan deze functie, ontvangen wij graag het curriculum vitae, voorzien van motivatie, ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet in behandeling genomen. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel uit van de selectieprocedure.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving