Manager vastgoed

Een krappe woningmarkt, beperkte slagingskans voor sociale- en middeninkomens, druk op de leefbaarheid, hoge verwachtingen ten aanzien van verduurzaming. Meer moeten doen, binnen beperkende regels met minder geld. Voor velen een reden tot klagen. Voor de collega’s van Samenwerking, een boeiende en uitdagende periode in de geschiedenis van de sociale volkshuisvesting.

Samenwerking staat voor de basisprincipes van de volkshuisvesting: het op collectieve wijze realiseren van kwalitatief goede en betaalbare woningen voor een brede doelgroep zonder winstoogmerk. We hebben een duidelijke visie. Als betrokken professionals geven we elkaar hiervoor de ruimte, tijd en stimulans om samen tot resultaten te komen.

We discussiëren zonder terughoudendheid, zoeken bewust het constructieve conflict op, staan open voor feedback en verbetering. Diversiteit en tegendenken voorkomt navelstaren en brengt ons verder. Grote en kleine successen vieren we. We halen energie uit elkaar, zijn productief en gaan met plezier naar ons werk.

Zit jij goed in je vel, breng je positieve energie mee, heb je hart voor de huurders en heb je, als ervaren Vastgoedmanager, idealen voor de volkshuisvesting passend bij onze visie?

Een mooie functie met veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de volle breedte van de organisatie en de volkshuisvesting. In samenwerking met jouw medewerkers van de afdeling Vastgoed, het management, de stakeholders en in het bijzonder de huurders realiseer je het vastgoedbeleid, het vastgoedonderhoud, de verduurzamingsopgave, renovatie en nieuwbouw.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.samenwerking.nl. Van kandidaten, die ervan overtuigd zijn dat ze voldoen aan bovenstaand profiel en succesvol invulling kunnen geven aan deze functie, ontvangen wij graag het curriculum vitae, voorzien van motivatie, ter attentie van Ed Knoppert, uiterlijk vrijdag 15 januari 2021. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel uit van de selectieprocedure.