Please enable JS

Referenties

Ron Willems

Bestuurssecretaris, Bo-Ex


Als procesbegeleider werkte ik het hele traject van A tot Z intensief samen met Ed Knoppert van CBK werving & selectie. Bo-Ex was een kritische opdrachtgever, na 33 jaar nam de directeur afscheid en dat stelde ons voor een ingewikkeld vraagstuk. Dat de dynamiek binnen de huidige woningmarkt vraagt om een nieuw soort bestuurder was duidelijk. Maar wat dan?

“We kozen CBK uit de vijf bureaus die een voorstel deden voor het werving en selectietraject. Anders dan de grote jongens is CBK een klein bureau. Dat is dan ook meteen de charme. Binnen de raad won Ed Knoppert de harten van iedereen door zijn eigen(wijze) kijk op de sector, zijn grote toewijding en betrokkenheid”.

De werving van de nieuwe bestuurder was een intensief traject. Wie is die andere bestuurder die past bij de dynamiek van de huidige woningmarkt, de gemeente Utrecht en de toekomst van Bo-Ex; kortom welke opdracht geven we mee? We kwamen niet verder dan wat wazige termen. Ed wist dit met zijn scherpe verhelderende vragen af te pellen tot de kern en begon met het interviewen van samenwerkingspartners en belanghebbenden. De wethouder Wonen van de gemeente Utrecht, de ondernemingsraad, de raadsleden; iedereen kwam aan bod.

Na alle interviews gingen we aan de slag met het opstellen van de profielschets. Op basis van de opgehaalde kennis discussieerde de selectiecommissie tijdens themabijeenkomsten over de gewenste kandidaat. Hier schuwde Ed de confrontatie niet; hij luisterde goed, kon scherp reflecteren en voerde de discussie op het scherpst van de snede. Het resultaat was een gedegen profielschets en drijfverenprofiel waar iedereen achter stond.

Daarna konden we eindelijk beginnen met werven. Met een piepkleine advertentie in de landelijke dagbladen nodigden we geïnteresseerden uit op de website van Bo-Ex. Omdat de raad ook open stond voor kandidaten buiten de sector moesten we potentiele kandidaten goed informeren. Dat deden we met een digitale presentatie bestaande uit een oriëntatie over woningcorporaties, de Woningwet, governance, tegenstrijdige belangen etc. Een mooie vondst uit de koker van CBK.

Uit de 53 (!) reacties selecteerde Ed 16 kandidaten die hij voordroeg aan de selectiecommissie. De vijf kandidaten die overbleven maakten kennis met twee delegaties van medewerkers, OR, MT en de raad. Op basis van hun bevindingen en de score op het wegingsformulier spraken beide groepen hun voorkeur uit. Van de drie kandidaten kwam er één niet overeen. Het proces om wel tot overeenstemming te komen vergde veel overleg met de commissie en de OR. Ed wist dit met zijn gevoel voor verhoudingen en de juiste interventie in goede banen te leiden.

CBK verzorgde ook de screening van de drie overgebleven kandidaten. Nadat alle papieren boven water waren sprak de voltallige raad met de drie kandidaten. Zij kwamen unaniem tot hun eerste keus voor onze nieuwe directeur.

De begeleiding van CBK werving & selectie was van grote waarde. Van het lettertype in de advertentietekst tot input voor de arbeidsvoorwaarden, de interviews, het opstellen van het functieprofiel en de wegingsformulieren. Ed is je altijd een paar stappen voor en weet hoever je in de toekomst moet kijken. Zijn grote betrokkenheid siert hem, dat is zijn sterke punt. Alles bij elkaar een traject met een bijzonder resultaat, onze nieuwe directeur is een aanwinst voor Bo-Ex en de sector!