Please enable JS

Referenties

Martin Bogerd

Directeurbestuurder, Habeko Wonen


"Door de tweelagenstructuur, die sinds 2008 is ingezet bij woningcorporaties, is er behoefte aan een stevig management, dat een Directeurbestuurder ondersteunt en samen met de Raad van Commissarissen het krachtenveld rond die Directeurbestuurder in balans houdt". Aan het woord is Martin Bogerd. "Anders was ik niet op zoek gegaan naar een Financieel Manager, maar had er van onderaf capaciteit bij getrokken. Onze afdeling FEZ was een goed draaiende afdeling, daar waren we zuinig op en blij mee".

Dat stelde bijzondere eisen aan de persoon die aangetrokken moest worden.

Zelf werven gaf geen oplossing, ondanks economisch moeilijke tijden en het snijden bij corporaties, viel de verwachte hoos aan reacties tegen.

Martin: "Het was overigens een moeilijke functie. Het moest iemand zijn met kennis van de sector, maar ook iemand die er gelijk staat. In de wandelgangen had ik de naam CBK al horen rondzingen; bij collega Trifolium hadden ze een financiële man geleverd. Ook bij WoonCentraal kwam het plaatje met positieve ervaringen naar voren. Dus een gesprek met Ed Knoppert van CBK".

Martin peinst: "Ed beschreef in deze kennismaking vooral het proces, hoe zorgvuldig dat verloopt en over het voortraject: hoe belangrijk het is wat voor persoon iemand moet zijn, nog los van de functie. Een gedreven spraakwaterval. Bijzonder hoe hij de boodschap er toch uitpikte...".

CBK ging praten met de huidige financiële man, maar ook met de andere managers. Conclusie was dat het een heel divers MT was, geen jaknikkers, dat koppelde CBK ook terug. Heel waardevol, vindt Martin, "want juist in de verschillen zit de toegevoegde waarde".

Er zijn twee ronden geweest. De managementrol die aanvankelijk als wenselijk werd beoordeeld, bleek eigenlijk te zwaar aangezet. Want de afdeling liep op zich goed. Wel leiding geven, maar minder accent op de inhoud, want die was in orde. Eigenlijk meer een 'financieel geweten', iemand met inhoudelijk kennis die óók een afdeling kan sturen. De afdeling zelf had ook een grote stem in het geheel, dus de klik moest er zijn.

Martin: "Voor CBK betaal je een flinke prijs, dus verlang je maximale kwaliteit. Maar ze hebben ook de passie om kwaliteit te vinden. Ik vond het heel bijzonder om te merken dat er juist ook in dat voortraject zoveel en zo intensief werk van werd gemaakt. Mooi hoe CBK aangaf dat, achter de wat gereserveerde houding van de kandidaat, een heel sociaal mens schuil ging. Dat kwam in de eerste kennismaking niet direct naar voren. Maar CBK bereidde dat subtiel voor en met een tweede gesprek kwamen de verhalen los en was de match een feit".