Please enable JS

Referenties

Helga Kessels

Manager Bedrijfsvoering, 'thuis


"De verzelfstandiging van de corporatiesector stond eind 1993 voor de deur. Er moest bij een van de rechtsvoorgangers van 'thuis (voorheen Aert Swaens) nagedacht worden over de nieuwe koers die daar bij paste, inclusief de noodzakelijke cultuurverandering." Helga Kessels, toen Hoofd Financiële Administratie en ook verantwoordelijk voor het P&O beleid, wilde bij nieuwe vacatures mensen aantrekken die het zakelijk aspect beheersten. "Best baanbrekend voor die tijd; gelukkig was er veel draagvlak voor verandering. Toen Ed Knoppert voor het eerst binnenstapte dacht ik: nou snelle jongen, vlug naar buiten werken..." Ze lacht er nu hartelijk om.

"Na deze eerste indruk is die mening al snel bijgesteld. CBK toonde zich oprecht geïnteresseerd in de visie van de organisatie en door elkaar kritisch te bevragen, zijn we gestart met de samenwerking. CBK kwam met een verrassende mix van kandidaten uit de sector èn daarbuiten. Voor kandidaten uit het bedrijfsleven was de manier van werven van CBK dus aansprekend genoeg om bij een corporatie te gaan werken. Ik was daar blij mee; naast het beschikken over de juiste competenties vind ik vakinhoudelijke kwaliteit belangrijker dan uitsluitend kennis en ervaring in de volkshuisvesting. De materie maakt iemand zich uiteindelijk vanzelf wel eigen."

De interne organisatie van Aert Swaens was mean en lean ingericht, waarbij op specialistische terreinen externe deskundigheid werd ingehuurd. Als je dit zou beleggen bij 'eigen' medewerkers, dan zijn die een groot deel van de tijd bezig met het volgen van opleidingen en het volgen van actualiteiten. Bovendien is de focus van deze collega's alleen gericht op de corporatie, terwijl een externe deskundige ook gebruik kan maken van trends en ontwikkelingen bij andere sectoren. CBK beschikt niet alleen over een uitgebreid netwerk met potentiële kandidaten, zij zijn ook in staat om snel te schakelen bij interim-vraagstukken en het leveren van specialistische kennis.

Dat maakt de samenwerking tussen beide organisaties krachtig en flexibel. Bijkomend voordeel is dat ze dit doen tegen een scherp tarief. Waar andere bureaus meegaan met de flow van de markt zit CBK bescheiden aan de onderkant en weet zij zich ook op langere termijn te handhaven."

"Naast de dienstverlening van CBK laten wij al onze nieuwe medewerkers een assessment ondergaan. Niet als W&S-instrument, maar meer als een soort nulmeting. We toetsen de aanwezige competenties, het potentieel en iemands sterke en minder sterke punten. Zo zijn we in staat om de nieuwe collega van het begin af aan goed te sturen en coachen. Overigens wordt het assessment afgenomen door een totaal van CBK onafhankelijke partij. Zowel CBK als 'thuis zijn daar erg blij mee. Vast of op contractbasis, interimmers, zzp-ers: onze werving en selectie doet CBK.

Een intensieve relatie dus?

"Jazeker, intensief en functioneel," zegt Helga, inmiddels Manager Bedrijfsvoering bij 'thuis, "en als we het niet met elkaar eens zijn dan zeggen we dat dus ook. Je gaat weleens op elkaars tenen staan, maar dat vind ik 'functioneel ruzie maken'. Het is waardevol voor de relatie en uiteindelijk gaat het ook gewoon om het beste resultaat."