Please enable JS

Referenties

Evelien van Beusekom

Adviseur HRM, Rijswijk Wonen


"De missie van Rijswijk Wonen is 'het bieden van betaalbaar wonen aan mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien'," vertelt Evelien van Beusekom. "Daarbij wordt ons financiële beleid, net als bij andere corporaties, sterk bepaald door de nieuwe woningwet en de opgelegde sanerings- en verhuurdersheffing. Om de optimale balans tussen betaalbaarheid en financieel rendement te vinden is sturingsinformatie cruciaal. Een behoorlijke opdracht dus om hier de juiste medewerker Finance & Control voor te werven."

"Onze zelfstandige werving leverde niet die kandidaat die wij voor ogen hadden. Het aanbod is schaars en de reacties die ik kreeg waren niet van de juiste kwaliteit. CBK is ingeschakeld omdat zij beschikken over een specialistisch netwerk binnen de corporatiebranche. De adviseur, Ed Knoppert, nam ons direct het werk uit handen. Hij stelt kritische vragen, luistert, analyseert en betrekt verschillende medewerkers bij het wervingstraject. En dan pakt hij gewoon de telefoon en gaat rondbellen in zijn netwerk" zegt Evelien lachend. "Dat is heel arbeidsintensief! Uit de alle reacties die binnenkwamen heeft hij, na persoonlijke intakegesprekken, ons een selectie gepresenteerd. Van alle kandidaten, stak er, ook voor ons, één met kop en schouders bovenuit. Uit de gesprekken met alle betrokkenen vanuit Rijswijk Wonen, bleek ook al snel dat hij als persoon perfect aansluit bij onze visie en wensen.

Ons eerste contact met CBK kwam tot stand op aanbeveling van een collega corporatie. Het valt me ook op dat ik van CBK nooit advertentiecampagnes zie om klanten te werven. In 2014 leverde CBK al een controller en een medewerker Finance & Control. Een vruchtbare samenwerking dus!"