Please enable JS

Referenties

Anne Koning

Voorzitter Raad van Commissarissen, Woningstichting MeerWonen


De opdracht aan CBK was helder: Vindt een goede directeur-bestuurder voor Woningstichting MeerWonen, dat met ingang van 1 juli 2015 ontstaat uit de fusiepartners Woningstichting Buitenlust en Alkemade wonen.

Anne Koning: "Idealiter is vooraf de hele profielschets van de nieuwe bestuurder compleet. Niet alleen de benodigde kennis en vaardigheden maar ook het type mens. Door de tijdsdruk in dit wervingstraject was daar geen ruimte voor. Wel helder was onze wens voor een daadkrachtige volkshuisvester die past bij de ambitie van MeerWonen. Deze stijl voelde onze adviseur Ed Knoppert meteen goed aan. In de eerste ronde hebben we een breed pallet van kandidaten gesproken. CBK heeft ons in de evaluatie met veel zorg geholpen om de juiste afwegingen te maken. Type mens, kwaliteiten, drijfveren; zo hebben we samen het profiel van de nieuwe bestuurder ingekleurd en is uiteindelijk de keuze gemaakt. Beetje de omgekeerde wereld maar het is gelukt; zelfs binnen de strakke deadline!"

"Groot pluspunt voor ons was het antecedentenonderzoek en de integriteitsscan die standaard onderdeel zijn van de wervingsprocedure. CBK heeft een brede ervaring in de volkshuisvesting. Zij kennen de geldende normen, weten wat er speelt en kunnen de uitkomst in het juiste perspectief plaatsen. Dat is een hele zorg minder."