Commissaris vastgoed & duurzaamheid

Voor deze zetel zijn wij op zoek naar een bevlogen en oplossingsgerichte vastgoedprofessional. Een energieke persoonlijkheid met visie op de thema’s: portefeuillemanagement, projectontwikkeling en de verduurzamingsopgave. Iemand die openstaat voor de oordelen en percepties van anderen. Iemand die snapt dat de volkshuisvesting draait om de optimale combinatie tussen een economische- en een sociale meerwaarde en die bovengenoemde thema’s op de agenda zet. Wij vragen in het bijzonder kandidaten met een ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de commerciële vastgoedsector om te reageren.
Algemeen profiel
Affiniteit met de sociale volkshuisvesting, in combinatie met een scherpe analytische en onafhankelijke positief-kritische grondhouding. Om het beleid op hoofdlijnen en in samenhang te kunnen beoordelen, bent u gewend op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen. U heeft een academisch werk- en denkniveau, beschikt over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kan verhoudingen en belangen met stakeholders doorgronden. U heeft voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren en een goed gevoel voor humor. Bij de samenstelling van de RvC hebben wij oog voor diversiteit. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, evenals een integriteitscreening maken deel uit van de selectieprocedure.. Meer informatie over de organisatie, de actuele voornemens en de taken van de raad van commissarissen zijn te vinden op www.lekstedewonen.nl. Van kandidaten die zich herkennen in het profiel, ontvangen wij graag, voor vrijdag 8 januari 2021, motivatie en cv ter attentie van Ed Knoppert.