Commissaris governance & juridisch

Voor deze zetel zijn wij op zoek naar een enthousiaste toezichthouder met visie op governance en compliance binnen een (sociale) onderneming in de context van de steeds veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen. Wij zoeken een vernieuwer die het als een kans ziet om waarde toe te voegen aan de organisatie en aan het functioneren van de raad van commissarissen. Een professional die op inspirerende wijze het gesprek voert over een goede balans tussen regels, principes, waarden, cultuur en gedrag.
Specifiek profiel
Kennis van wet- en regelgeving, statuten en reglementen, compliance en governance; conceptueel en toekomstgericht denken; moderne visie op toezicht; bestuurlijke of toezichthoudende ervaring of ervaring in een strategische functie binnen een bestuurlijke context; kennis van- en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken.
Algemeen profiel
Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat zijn om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; academisch werk- en denkniveau; politiek-bestuurlijke sensitiviteit, het analyseren en doorgronden van verhoudingen met- en belangen van stakeholders; voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren en een goed gevoel voor humor. Bij de samenstelling van de RvC hebben wij oog voor diversiteit. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, evenals een integriteitscreening maken deel uit van de selectieprocedure. Meer informatie over de organisatie, de actuele voornemens en de taken van de raad van commissarissen zijn te vinden op www.lekstedewonen.nl. Van kandidaten die zich herkennen in het profiel, ontvangen wij graag, voor vrijdag 8 januari 2021, motivatie en cv ter attentie van Ed Knoppert.