Please enable JS

CV Controle / Verificatie

Naast een doelgerichte werving en een competentiegerichte selectie, besteden wij veel aandacht aan de controle van legitimatie, diploma’s, opleidingen, werkervaring en referenties.

Het Curriculum Vitae van een kandidaat behoort juist en volledig te zijn en feitelijke informatie weer te geven. Binnen de selectieprocedure vinden wij het belangrijk, dat deze gegevens worden gecontroleerd op basis van een correcte en transparante procedure. Alvorens wij hiermee aan de slag gaan vragen wij de kandidaat dan ook om toestemming.

Indien wenselijk kan de opdrachtgever zaken als een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een overzicht van het Bureau Krediet Registratie (BKR), aan de kandidaat zelf vragen.

Het behoort tot de mogelijkheden om een CV door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau volledig te laten screenen. Er vindt dan een gedetailleerd onderzoek plaats naar discrepanties in het arbeidsverleden. Indien wenselijk informeren wij je hier graag over.