Directeur-bestuurder

fulltime

Succesvol zijn als directeur-bestuurder bij Bergopwaarts vraagt visie, bezieling en ondernemingskracht. Je moet weten wat er speelt in de maatschappij, in onze regio, bij de huurders, in de organisatie en in de politiek. Ondernemend zijn op dit niveau mag geen trucje zijn geworden maar moet steeds komen vanuit visie op de veranderende samenleving.

Openheid in communicatie betekent duidelijk zijn naar iedereen, vooral goed luisteren en je betrokkenheid tonen. Dit willen we graag terugzien in de manier waarop je de organisatie meeneemt in ambitieuze plannen; hoe je gebruik maakt van de ambities die er in de organisatie zijn; hoe je een raad van commissarissen op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen, ze daarbij betrekt als sparringpartners en ze wijst op eventuele risico’s; hoe je belanghouders aan boord krijgt en houdt en enthousiasme bij ze opwekt voor je vernieuwende ideeën en hoe je daarmee Bergopwaarts meer op de kaart krijgt.
In deze functie volgen de uitdagingen elkaar snel op en daarom is het van belang, dat je op een open en onbevangen manier naar vraagstukken kijkt en het gevolg van alle acties steeds blijft toetsen op risico’s.

Functie-eisen
 • Hart voor de huurders, betrokkenheid bij en binding met de doelgroep;
 • Vernieuwend en de wil om het steeds weer beter te doen;
 • Visie hebben en deze naar concrete doelen kunnen vertalen;
 • Goede communicatieve vaardigheden op elk niveau, verbindend, empathisch, enthousiasmerend;
 • Gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen;
 • Bestuurlijke ervaring;
 • Bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling;
 • Oog voor regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen;
 • Ondernemerschap, nuchtere en praktische zakelijke instelling;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Kennis van en ervaring in de volkshuisvesting en op de hoogte van de wet- en regelgeving.
Arbeidsvoorwaarden

Deze functie biedt uitdagingen over de volle breedte van de organisatie en de volkshuisvesting. De raad van commissarissen moet bij de inschaling van de directeur-bestuurder rekening houden met het maximum van klasse F conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De feitelijke inschaling zal plaatsvinden op basis van de ervaring van de nieuwe bestuurder. De bezoldigingscomponenten zijn nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling WNT.
Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Als je nog vragen hebt over de functie bel dan met Agnes van der Weiden, 06 21203024.

Meer informatie over Bergopwaarts kun je vinden op www.bergopwaarts.nl.

Van geïnteresseerden die zich herkennen in dit profiel, ontvangen wij graag een curriculum vitae, voorzien van een motivatie uiterlijk 4 oktober 2021.