Werving & selectie

Ambachtelijk werven en selecteren dat is onze focus; alles is gericht op het vinden van de juiste kandidaat vanuit de vraag van onze opdrachtgever.

Kandidaten

 • een helder bedrijf- en functieprofiel
 • inzicht in de functie-eisen
 • helderheid over de arbeidsvoorwaarden
 • een duidelijke, objectieve en transparante werving- en selectieprocedure

Cv verificatie

Naast een doelgerichte werving en een competentiegerichte selectie, besteden wij veel aandacht aan de controle van legitimatie, diploma’s, opleidingen, werkervaring en referenties.

Het curriculum vitae van een kandidaat behoort juist en volledig te zijn en feitelijke informatie weer te geven. Binnen de selectieprocedure vinden wij het belangrijk, dat deze gegevens worden gecontroleerd op basis van een correcte en transparante procedure. Alvorens wij hiermee aan de slag gaan vragen wij de kandidaat dan ook om toestemming. 

Opdrachtgevers

 • positieve beeldvorming van de organisatie
 • betrokkenheid en draagvlak vanuit de eigen organisatie
 • correcte behandeling van de kandidaat
 • efficiënte procedure
 • kwaliteit
 • effectief resultaat op langere termijn
 • commitment van werving- en selectiebureau

Honorarium

Het tarief voor een werving en selectietraject is € 5.000,00 bij aanvang van de werkzaamheden en 20% over het bruto jaarsalaris op fulltime basis, per kandidaat. 

Het tarief is inclusief een pre employment screening en referentieonderzoek van de eind kandidaat.