Heuvelrug Wonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug. In de Doornse, Driebergse en Leersumse samenleving beheren we ruim 3.400 woningen, een kwart van het totale woningbestand in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met 37 medewerkers en met onze maatschappelijke partners werken we aan een vitale en aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is.
Heuvelrug Wonen is er in de eerste plaats voor mensen die niet op eigen kracht in hun woonruimte kunnen voorzien. Voor hen onderhouden en bouwen we onze sociale huurwoningen.
Heuvelrug Wonen werkt binnen het gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met Woningstichting Rhenam en Woningbouwvereniging Maarn. Als Federatie Woningcorporaties Heuvelrug ondersteunen we elkaar onder meer in de belangenbehartiging en diverse beleidszaken zoals de prestatieafspraken.
Heuvelrug Wonen is een corporatie met een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen.
Wij zijn op zoek naar een:

Manager financiën - Afrondingsfase

De manager financiën ondersteunt en adviseert de directie bij de belangrijke strategische keuzes om de geformuleerde doelstellingen te realiseren; levert vanuit de MT-functie een bijdrage aan de ontwikkeling van missie, visie en strategisch beleid voor de gehele organisatie; draagt bij aan het ‘in control’ houden van de organisatie; is verantwoordelijk voor het financiële beleid, fiscaliteit, ICT, treasury en het facilitaire beleid binnen de organisatie.

Profiel
•    Deskundigheid om de uitwerking van de bedrijfseconomische strategie, het financieel beleid en de hieraan verbonden
     beleidskeuzes, ter voorbereiding en besluitvorming, op heldere wijze aan de directeur-bestuurder te rapporteren.
•    Actuele kennis over de van kracht zijnde (financiële en fiscale) wet- en regelgeving binnen de volkshuisvesting.
•    Een sterk samenwerkingsgerichte houding naar collega MT-leden met betrekking tot de haalbaarheid, voortgang en realisatie
     van, aan financiën gerelateerde, projecten en ontwikkelingen.
•    Doelgericht organiseren en coördineren van de werkzaamheden van de afdeling.
•    Faciliteren en coachen van medewerkers en uitvoeren van het personeelsbeleid binnen de afdeling financiën (5FTE).
•    Ontwikkelen, implementeren en controleren van het afdelingsbeleid en het verzorgen van de uitgangspunten voor de
     financiële sturing en structuur.
•    Initieert, stuurt en begeleidt de jaarlijkse planning-en-controlcyclus inclusief compliance en risicomanagement.
•    Het signaleren van verbeter mogelijkheden en het realiseren van de vertaalslag naar een zo optimaal mogelijke
     dienstverlening.
•    Hbo+ niveau met een financieel-economische richting.
•    In staat om bedrijfsbrede projecten te trekken en verbeteringen te realiseren.
•    Bij voorkeur kennis van waarde- en vastgoedsturing.
•    100% inzet en commitment.

Behalve de contacten binnen de organisatie, beweeg je je in een extern netwerk van financiële partijen en strategische partners, zoals de accountant, toezichthouders, leveranciers, banken, verzekeraars en de Federatie Woningcorporaties Heuvelrug. In het continu streven naar een zo sterk mogelijke financiële structuur en het borgen van de financiële daadkracht van Heuvelrug Wonen, signaleer en anticipeer je doeltreffend op de ontwikkelingen binnen de markt.

Competenties
De tactische en strategische manager financiën die wij zoeken, is een enthousiaste, energieke, deskundige en ondernemende persoon; heeft een helikopterview; is tevens scherp op de details en heeft een goed analytisch denkvermogen; is een vakinhoudelijke adviseur voor de directie en de raad van commissarissen; is gedreven om de financiële structuur te blijven verbeteren en creatief in het zoeken naar vernieuwende manieren van inrichting van de processen; beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en de verbale vaardigheid om te motiveren. De manager financiën heeft een resultaatgerichte manier van werken en geeft de medewerkers de ruimte om zich verder te ontwikkelen, zonder ze uit het oog te verliezen; weet en durft de juiste vragen te stellen; is zeker geen grijze muis en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de sociale kant waarvoor de organisatie staat.

Heuvelrug Wonen
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.heuvelrugwonen.nl.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie met goed salaris bij een prettige werkgever.

Reacties
De werving en selectie is in samenwerking met CBK werving & selectie. Van kandidaten, die ervan overtuigd zijn dat ze voldoen aan bovenstaand profiel en succesvol invulling kunnen geven aan deze functie, ontvangen wij graag het Curriculum Vitae, voorzien van motivatie, ter attentie van Ed Knoppert, via www.cbk.org, voor vrijdag 31 mei aanstaande. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet in behandeling genomen. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een mogelijk assessment, deel uit van de selectieprocedure.