Please enable JS

Manager Bedrijfsvoering

Woningstichting de Zaligheden (WSZ) is met bijna 4.000 verhuureenheden de grootste verhuurder in de Kempen. WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming die er toe doet en die zich verder ontwikkelt naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef toont en die proactief is.

Bij WSZ staat de sociaal maatschappelijke visie voorop. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de transformatie van vastgoedonderneming naar woononderneming. WSZ is een persoonlijke en oplossingsgerichte organisatie, die graag samenwerkt en die mensen een thuis wil bieden. Bij de medewerkers staat collegialiteit en hard werken hoog in het vaandel, net zoals kwaliteit en een prettige werksfeer. De organisatie zet zich prominent en actief in bij het maken van de juiste keuzes voor de woningvoorraad: kwalitatief goede woningen tegen een betaalbare prijs voor de (toekomstige) klanten.

Namens WSZ zijn wij op zoek naar een:

Manager Bedrijfsvoering

Binnen deze brede functie ben je verantwoordelijk voor het optimale resultaat van de afdeling Bedrijfsvoering. Deze afdeling staat voor kwaliteit in uitvoering, advies en ondersteuning op het gebied van financiën, administratieve organisatie en interne controle en verzorgt alle interne en externe rapportages. Het accent van het takenpakket op managementniveau ligt op de financiële strategie, treasury, planning, risicobeheersing en de waardering van de vastgoedportefeuille. Vastgoedbeheer, ICT en facilitaire zaken maken tevens deel uit van de afdeling.


Het betreft een fulltime functie met goed salaris conform de CAO woondiensten bij een prettige werkgever in een prachtige en inspirerende omgeving.

•Deskundigheid om de uitwerking van de bedrijfseconomische strategie, het financieel beleid en de hieraan verbonden beleidskeuzes, ter voorbereiding en besluitvorming, op heldere wijze aan de directeur-bestuurder te rapporteren.
•Actuele kennis van de van kracht zijnde (financiële) wet- en regelgeving.
•Een sterk samenwerkingsgerichte houding naar directie en de collega manager Klant en Wonen met betrekking tot de haalbaarheid, voortgang en realisatie van, aan financiën gerelateerde, projecten en ontwikkelingen.
•Situationeel en coachend leiderschap naar het team en individu om de afdelingsdoelstellingen, in een sterk veranderende context, te bereiken.
•Ontwikkelen, implementeren en controleren van het afdelingsbeleid en het verzorgen van de uitgangspunten voor de financiële sturing en structuur.
•Het signaleren van verbetermogelijkheden en het realiseren van de vertaalslag naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening.
•Resultaat- en procesgericht organiseren en coördineren van de werkzaamheden van de afdeling.

Naast de interne contacten in de organisatie beweeg je je in een extern netwerk van financiële partijen en strategische partners, zoals de toezichthouders, gemeenten, accountants, netwerkbeheerders, (software)leveranciers, banken en verzekeraars. In het continu streven naar een zo sterk mogelijke financiële structuur en het borgen van de financiële daadkracht van WSZ signaleer je de ontwikkelingen binnen de markt en anticipeer je daar doeltreffend op.
Competenties
De tactische en strategische Manager Bedrijfsvoering die wij zoeken, is een enthousiaste, energieke, deskundige en ondernemende persoon met de volgende competenties:
•Je hebt een helikopterview.
•Je bent scherp op de details en je hebt een goed analytisch denkvermogen en abstractieniveau.
•Je bent een vakinhoudelijke adviseur voor de directie en de raad van commissarissen.
•Je bent gedreven om de financiële structuur blijvend te verbeteren en je bent creatief in het zoeken naar vernieuwende manieren van inrichting van de financiële processen.
•Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en de verbale vaardigheid om te motiveren.

De Manager Bedrijfsvoering heeft een resultaatgerichte, hands-on manier van werken en geeft de medewerkers de ruimte om zich verder te ontwikkelen, zonder ze uit het oog te verliezen.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.wsz.nl. Van kandidaten, die ervan overtuigd zijn dat ze voldoen aan bovenstaand profiel en succesvol invulling kunnen geven aan deze functie, ontvangen wij graag het Curriculum Vitae voor vrijdag 2 maart, voorzien van motivatie, ter attentie van Ed Knoppert.

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet in behandeling genomen. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel uit van de selectieprocedure.

Functieomschrijving

Bekijk de functieomschrijving