Please enable JS

Functieomschrijving Controlling / Audit specialist

 

 

Doel van de functie

Draagt bij aan het “in control” zijn van de organisatie. Ondersteunt de organisatie op het gebied van besturing, besluitvorming en beheersing.

Plaats in de organisatie

Afdeling: Bedrijfsvoering
Rapporteert aan: manager Bedrijfsvoering

Functioneel aangestuurd door de manager Bedrijfsvoering m.b.t. de rol van business control (resultaatgebieden 1,2 en 3) en door de controller m.b.t.de interne controlewerkzaamheden (resultaatgebied 4).

Functie-indeling: J

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

1. Processen en projecten
Resultaat: Adequaat management is toegepast.

 

 • Bewaakt en toetst de effectiviteit en efficiency van processen en projecten.
 • Ondersteunt de proceseigenaren bij de opzet  en optimale werking van processen en projecten, inclusief de beschrijving ervan.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over interne beheersing van de processen en projecten.

2. Risicomanagement
Resultaat: Adequaat risicomanagement is toegepast.


 • Ondersteunt bij opzet en volgt de implementatie van het managerment control framework, inclusief de beheers-maatregelen.
 • Voert risicoanalyses uit en rapporteert over de uitkomsten.
 • Stelt mandaat- en procuratieregelingen op en toetst deze.

3. Beleidscyclus

Resultaat: De vertaling van het beleid van tactisch naar operationeel is correct geïmplementeerd.

 

 • Toetst de vertaling van vastgesteld beleid van tactisch naar operationeel door:
 • Bewaakt planning- en controlcyclus, 
 • Analyseert en rapporteert over de voortgang van de resultaten van Tablis Wonen.
 • Bewaak de operationele governance en compliance.

4. Interne controle
Resultaat: Het auditjaarplan is opgesteld en uitgevoerd en er is geadviseerd over de uitkomsten, ter versterking van de interne beheersing.

 • Ontwikkelt de controleaanpak, onderhoudt het controlejaarplan en voert de afgesproken interne controles uit, eventueel in samenwerking met anderen.
 • Voert op verzoek van de controller, management en bestuur ad hoc interne controles uit. 
 • Toetst en analyseert interne en externe rapportages waaronder de meerjarenbegroting en de vastgoedfasedocumenten
 • Rapporteert over de uitkomsten van de gehouden interne controles aan de controller bestuur en RvC.

 
 

Voorwaarden ten aanzien van de functie-uitoefening

Kernwaarden

Klantgericht
Kostenbewust
Samenwerkend
Professioneel
Resultaatgericht

Benodigd werk- en denkniveau & ervaring

 • HBO+-niveau, richting Control, Accountancy of Bedrijfskunde

 • Aanvullende kennis van geautomatiseerde systemen

 • Drie tot vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie




Terug naar vacature